Najnowsze wpisy


sty 27 2016 Skup pustych tonerów i tuszy, nowości ze...
Komentarze (0)

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który potwierdza, że firma w sposób poprawny i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Wszelka firma, która wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info

delo3d3   tagi: skup tuszy, skup tonerów, karta przekazania odpadu, zużyte tonery, utylizacja tonerów, zużyte tusze